Logo
2713007131 2713007131
Αρχική Πιστοποιήση Κάππαρη Πελάτες Επικοινωνία

Ενημέρωση & Δικαιώματα πελατών

Η εταιρία Organics ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 2006 αποκλειστικά στο τομέα των βιολογικών προϊόντων με έδρα την Αθήνα. Λίγο καιρό μετά προστέθηκε στο ενεργητικό της το ιδιόκτητο αγρόκτημα SantOrganics, παραγωγής αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών βιολογικής γεωργίας, στην Οία της Σαντορίνης στις Κυκλάδες. Σήμερα στις παρυφές του όρους Μαίναλου στην Αρκαδία και στον οικισμό Μερκοβούνι η εταιρία Organics βρίσκεται σε ολοκαίνουργιο ιδιόκτητο χώρο. Στις νέες μας εγκαταστάσεις η εταιρία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρησης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP). Διαθέτουμε άμεσο δίκτυο αποστολής σε Αττική και εντός 12 έως 18 ωρών σε όλη την Ελλάδα με express παράδοση μέσω εταιρίας courier.

Ενημέρωση Πελατών: Δικαίωμα υπαναχώρησης / Επιστροφή προϊόντος

Ο πελάτης (καταναλωτής) δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής, σύμφωνα με την § 10 του άρθρου 4 Ν. 2251/1994.Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση εγγράφως εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται μεηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@organics.gr. Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στην έδρα της επιχείρησης (Μερκοβούνι Αρκαδίας,Τρίπολη τ.κ.:22100). Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του εμπορεύματος.Ο πελάτης θα βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής. Κάθε χρηματική υποχρέωση για την καταβολή ποσών (π.χ. εξόδων μεταφοράς, αποζημίωσης) θα πρέπει να εκπληρώνεται εντός 30 ημερών, εκκινώντας από τον χρόνο αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης από εσάς ή της επιστροφής του εμπορεύματος. Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στην Organics Φωτιάς Δημήτριος η αξία του προϊόντος θα επιστρέφεται στον πελάτη. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η εταιρεία μας να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος λόγω φθοράς ή βλάβης του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την παραγγελία του θα γίνει αντίστοιχα και η επιστροφή χρημάτων: Για Αντικαταβολή ή κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να μας δώσετε το IBAN ενός τραπεζικού λογαριασμού, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου όπως και την τράπεζα την οποία αφορά.

G.D.P.R. - Ενημέρωση πελατών για την Προστασία Δεδομένων

Σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ισχύει από 25 Μαΐου του 2018 σε όλα τα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή GDPR), η Εταιρεία θα επιθυμούσε να σας ενημερώσει για την ακολουθούμενη Πολιτική της.
Η Εταιρεία Organics Φωτιας Δημητριος δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποφεύγει την κακή χρήση αυτών. Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών, και δημιουργεί ένα ελάχιστο πρότυπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ορίζεται η Εταιρεία «Organics Φωτιας Δημητριος». Τα στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για εσάς προέρχονται από προηγούμενες αγορές των πελατών μας και μόνο. Τα στοιχεία που συλλέγουμε από τους πελάτες είναι: Στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης παραγγελίας, αριθμός τηλεφώνου σταθερού / κινητού, e-mail. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η παροχή και μόνο προσφορών σε προϊόντα που ήδη έχουν παραγγείλει τουλάχιστον μια φορά κατά το παρελθόν. Για την εκπλήρωση του σκοπού, ενδέχεται τα προσωπικά στοιχεία των πελατών να κοινοποιούνται σε άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την αποστολή της παραγγελίας τους και είναι η εταιρία ταχυμεταφορών και αποστολής δεμάτων. Όλοι οι πελάτες ως υποκείμενα των δεδομένων που συλλέγονται έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: Το δικαίωμα της ενημέρωσης και της πρόσβασης στα στοιχείων που επεξεργαζόμαστε.Το δικαίωμα διόρθωσης ή της διαγραφής των στοιχείων. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Το δικαίωμα αντίρρησης ή ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των στοιχείων ανά πάσα στιγμή. Το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Παρακαλούμε να επικοινωνείτε δωρεάν στο info@organics.gr & μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στο 2713007131 (με χρέωση εκάστοτε παρόχου τηλεφωνίας) για την διαγραφή των στοιχείων επικοινωνίας σας σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνεται ενημερώσεις απο την εταιρία μας.

© Organics 2022